г. Пенза, ул. Баумана, 30 (Справа от проходной з-да "Пензмаш")